CR名残雪 PC

AKA: ポチョムキング 惚れ症のダークエルフさん 断頭台のアキラ

Nagoriyuki Rating: 1966 ±309 (2247 games)

Top rating: 2117±138 (2023-05-05)

Top defeated: GP | Daru_I-No (IN) 2342±112 (2023-05-09)

Match History

Loading...

Loading match history..

Matchups

Matchup Games Win rate Rating offset
Ky 18 94.0% +143 ±266
Johnny 30 90.0% +112 ±276
Baiken 15 93.0% +69 ±297
Zato-1 3 100.0% +66 ±458
May 6 100.0% +30 ±379
Testament 6 67.0% +8 ±288
Sol 28 82.0% -25 ±188
Faust 110 42.0% -44 ±190
Millia 57 47.0% -49 ±127
Sin 27 74.0% -52 ±148
Axl 12 58.0% -85 ±302
Chipp 18 67.0% -103 ±211
Bedman? 9 33.0% -131 ±245
Potemkin 3 67.0% -147 ±398
Ramlethal 12 75.0% -165 ±254
Nagoriyuki 6 83.0% -169 ±393
Asuka 6 67.0% -172 ±346
Leo 6 83.0% -180 ±384
Anji 5 40.0% -195 ±308
Jack-O' 5 40.0% -204 ±320
Happy Chaos 15 67.0% -205 ±253
Giovanna 8 63.0% -278 ±268
Bridget 3 33.0% -385 ±370
Overall 2247 67.0%