OMW EU60 | Stegy

AKA: HC HATER June 10th June 28th Konakon izumi Millia sucks Still bottom 3 Worst Millia sstegy sstegy (washed) sstegy(no burst) washed casual 2